M2C Foundation podporuje dílčí projekt M2C Lidem

V rámci fondu M2C Foundation naše společnost zavedla podpůrný projekt M2C Lidem. Tento projekt podporuje především naše zaměstnance a jejich znevýhodněné děti. Každý půlrok je vybráno jedno dítě, na které probíhá na mnoha našich objetech sběr víček a pořádají se 2-3 dražebně-charitativní akce.

V rámci golfových turnajů prodáváme za 200 Kč žlutý míček na vloženou soutěž „touble shot“ a výtěžek ze soutěže jde přímo dětem např. na cvičební pomůcky nebo speciální kočárky. Také dražíme na zaměstnaneckých akcích kalendáře. Dalším počinem je např. charitativní pečení a charitativní prodej dobrot v rámci společnosti nebo Jarmark ONA Dnes, kde je na charitativní účely prodáno nepotřebné oblečení našich zaměstnankyň. Prvním podporovaným dítětem byl Davídek, kterému jsme celkem předali 28 100 Kč na rehabilitační pomůcky, protože trpí dětskou mozkovou obrnou.  Druhým dítětem je Markétka, která trpá vzácným Zellwegerovým syndromem. Rodičům jsme zatím věnovali 15 000 Kč na speciální kočárek a sbírka stále pokračuje! Všem zaměstnancům a přispěvovatelům z řad klientů moc děkujeme! Je důležité vědět, že stále existují lidé, kteří chtějí pomáhat, ať už svým blízkým nebo kolegům!

Pokud víte o dítěti nebo vnoučeti našeho zaměstnance, které podobnou pomoc potřebuje, neváhejte nás kontaktovat na emailu marketing@m2c.eu Zařadíme ho v dalším půlroce do projektu.

marketka_sek Petra_šek

Nadační fond M2C Foundation úspěšně dokončil již druhý projekt za svou krátkou existenci

Náš fond má za úkol podporovat studenty vysokých škol při vývoji nových technologií pro potřebné. Vznikl v úzké spolupráci s fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Vždy jednou za rok vybereme vhodný projekt a vyhlásíme soutěž pro studentské týmy. Tým, který předloží nejlepší řešení, vyhrává finanční odměnu.

Do finálového kola se dostaly dva studentské týmy, z nichž jeden získal za své řešení pro kapelu The Tap Tap finanční odměnu ve výši 20 000 Kč a druhý tým získal odměnu 10 000 Kč. Obě mobilní hry, které by měly sloužit k charitativním účelům byly velmi povedené a studentům tak patří obrovský dík a obdiv za odvedenou práci!

Celý projekt se díky složitosti zadání a řešení trochu protáhl, nicméně děkujeme všem zúčastněným za trpělivost a studentům za kreativitu, snahu a konečné perfektní řešení!

Pokud máte námět na další studentskou soutěž a řešení, které by pomohlo pomoci potřebným, napište nám, prosím, na email marketing@m2c.eu

Druhý projekt nadačního fondu M2C Foundation jde do finální fáze

Ve spolupráci s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI ČVUT) v Praze realizujeme již druhou soutěž mezi studenty této školy. Cílem soutěže je vytvoření mobilní hry, s jejíž pomocí bude možné podpořit finanční sbírku www.sbirkajus.cz na dostavbu Jedličkova ústavu.

Na začátku září byly nadaci M2C Foundation a zástupcům hodnotící komise prezentovány jednotlivé návrhy soutěžních mobilních her, které musely splnit několik podmínek. Návrh hry musel být tématicky zaměřený na animovaný klip kapely The Tap Tap – Moje volba a zároveň bylo nutné dodržet předložený obchodní model. Ten měl popsat, jakým způsobem bude možné, za pomoci dané hry, přispět do sbírky na dostavbu vzdělávacího centra Studeo, které umožní lidem s handicapem se dále vzdělávat a pracovat na rozvoji svých dovedností.

Hodnotící komise, složená se zástupců nadace M2C Foundation, zástupců FBMI ČVUT a členů The Tap Tap, vybrala do finálového kola dva týmy, které předložily nejlepší koncepce svých her.

O tom, jak to vše dopadne, kdo vyhraje a jaká bude finální podoba soutěžní hry, tak o tom všem vás budeme v dalších týdnech informovat.WEB (2) WEB (3) WEB (1)

Druhý projekt M2C Foundation

Vážené studentky, Vážení studenti,

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze ve spolupráci s nadačním fondem M2C Foundation pro Vás připravila již druhou soutěž, která je tentokrát zaměřena vytvoření mobilní hry, pomocí které bude možné podpořit finanční sbírku na dostavbu Jedličkova ústavu (www.sbirkajus.cz). Hra bude tematicky zaměřená na animovaný klip kapely The Tap Tap – Moje Volba. Grafika z klipu, kterou bude možné zaimplementovat do hry, bude poskytnuta výtvarníkem Janem Augustou a animačním studiem. Hra by měla být doplněna remixy písničky Moje volba. Kromě vlastní hry, bude projekt zaměřen i na zpracování obchodního modelu, který definuje, jakým způsobem bude možné za pomoci hry přispět do sbírky.

O co se soutěží?

Mezi všechny týmy, které vypracují aplikaci podle požadavků, se rozdělí částka 45 000 Kč. Požadavky budou specifikované na první vzájemné schůzce. Všechny aplikace budou rovněž hodnoceny komisí, která bude složena ze zástupců The Tap Tap, FBMI ČVUT a M2C Foundation. Nejlepší tým obdrží 20 000 Kč, druhý nejlepší získá 10 000 Kč a 15 000 Kč bude rozděleno mezi ostatní týmy, které splní požadavky.

Do soutěže se mohou přihlásit týmy složené ze studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, kteří studují na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.

Těšíme se na Vaše přihlášky do soutěže.

The Tap Tap, FBMI ČVUT a M2C Foundation

The Tap Tap klip Moje Volba - obrázek

Realizace MPresent s.r.o.: e-learning, tvorba www stránek, redakční systém.